Przejdź do treści

Patron Parafii- św. Urban I, papież


           Urban
Urbanus (łacińskie), Urbano (włoskie), Urban (niemieckie), Orban (węgierskie) imię męskie, znaczy „mieszkaniec miasta", „pochodzący z miasta".  
        O życiu świętego noszącego to imię wiemy niewiele. Papież w latach 222
230. Dla Kościoła były to czasy trudne, Kościół był podzielony, gdyż część gminy rzymskiej wybrała drugiego zwierzchnika Hipolita, jako antypapieża. Wcześniej papież Urban zlecił Hipolitowi, by obliczył dokładną datę obchodzenia Paschy w Kościele. W czasach, gdy Urban był papieżem, w Cesarstwie Rzymskim panował cesarz Aleksander Sewer (222235).
       Według podań, papież Urban wydał instrukcję, aby kapłani używali do odprawiania Mszy świętych kielicha i pateny wykonanych ze srebra, złota lub posrebrzanych czy pozłacanych.
        W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie. Według „Martyrologium" św. Hieronima został on pogrzebany w katakumbach świętego Kaliksta przy Via Appia w Rzymie. W późniejszych czasach znaleziono płytę nagrobną z wypisanym po grecku jego imieniem.
         Gdy w średniowieczu nastąpił rozwój rolnictwa, święty Urban stał się jednym z najbardziej popularnych i czczonych świętych. W dzień wspomnienia w Kościele świętego Urbana
najpierw 25 maja, a po reformie kalendarza liturgicznego w roku 1970 w dniu 19 maja wychodzono w pola i błogosławiono je, by za przyczyną świętego Urbana przynosiły dobre i obfite plony. Święty Urban jest patronem winnej latorośli, winiarzy, bednarzy, ogrodników oraz dobrych urodzajów. Na obrazach i rzeźbach ubrany jest w szaty pontyfikalne, a w ręce może trzymać kielich, księgę, krucyfiks, miecz albo winne grono. Święty Urban jest patronem miast – Maastricht w Holandii, Toledo i Walencji w Hiszpanii oraz Troyes we Francji. W Polsce za patrona obrały go sobie Zielona Góra, Gogolin, Cieszowa i gmina Kobiór.

Obraz św. Urbana w kaplicy bocznej kościoła

Wróć do spisu treści